Tájékoztató a számlaváltásról

Tájékoztató a számlaváltásról

 1. 1.         Mit kell tudni a számlaváltásról?

A dokumentum ismerteti a számlaváltás eljárás jellemzőit, folyamatát, a határidőket, a számlaváltás során az igénybe vevő Ügyfél által megadandó adatokat. A számlaváltási eljárás kezdeményezését megelőzően kérjük, jelen tájékoztató tartalmát ismerje meg és annak szem előtt tartásával hozza meg döntését.

 1. 2.         Mi a számlaváltási eljárás célja?

A fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet alapjána a pénzforgalmi szolgáltatók egymással együttműködve, a bankszámlavezető pénzforgalmi szolgáltatót váltani kívánó ügyfelet terhelő kötelezettség egy részét magukra vállalva, megkönnyítik a fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos számára az  azonos pénznemben  nyitott és vezetett, legalább készpénz be-, és kifizetést, bankszámlák közötti átutalás teljesítését és jóváírását lehetővé tevő fizetési számla (bankszámla) között a rendszeres átutalási megbízások, beszedési felhatalmazások és beérkező ismétlődő átutalások átirányítását annak érdekében, hogy az ügyfelek számlaváltási szándéka minél gyorsabban és egyszerűbben teljesülhessen. Ezek mellett a számlaváltási eljárás során lehetőség van a bankszámla megszüntetésének kezdeményezésére, illetve a bankszámlák közötti számlaegyenleg átutalásra is.

Számlaváltás a Számlatulajdonos saját pénzforgalmi szolgáltatóján belül is kezdeményezhető. Amennyiben a számlaváltás pénzforgalmi szolgáltatók között történik, a számlaváltás ott kezdeményezhető, ahová a megbízások átirányítását kéri a Számlatulajdonos, azaz az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Azt a pénzforgalmi szolgáltatót, ahonnan a megbízások átirányítása történik, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónak nevezzük.

 1. 3.         Mire van lehetőség a számlaváltás szolgáltatás keretei között?

A számlaváltás a „Számlaváltási Meghatalmazás - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében” dokumentum (továbbiakban: Meghatalmazás) kitöltésével kezdeményezhető.

A Meghatalmazásban az alábbi - táblázatban foglalt -, megbízásokra (rendszeres átutalás, beszedési felhatalmazás, ismétlődő bejövő átutalás) vonatkozóan adható áthelyezési megbízás.

A Számlatulajdonos meghatározhatja, hogy a megbízások mindegyikét vagy csak egy részét kívánja átirányítani az Új Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz. A Meghatalmazáson megjelölheti, hogy a rendszeres átutalások és a beszedési megbízások az áthelyezést követően mikortól teljesüljenek az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Beszedés esetén a Meghatalmazásban megjelölt bankváltás dátumáig az Új Pénzforgalmi Szolgáltató minden előkészületet megtesz a beszedési megbízások Meghatalmazásban megjelölt időponttól történő teljesítésére. A beszedési megbízások fizetési számla terhére történő, a Kedvezményezett általi benyújtását viszont az Új Pénzforgalmi Szolgáltató nem tudja befolyásolni.

Csoportos beszedési meghatalmazás esetén lehetősége van a teljesítés felső értékhatárának, a felső értékhatárról a Szolgáltató részére történő értesítés engedélyezésének vagy elutasításának, valamint a felhatalmazás érvényességi záró időpontjának módosítására. (Ez esetben az Új Pénzforgalmi Szolgáltató új beszedési felhatalmazás kitöltését kérheti Öntől.)

A számlaváltás szolgáltatás keretében a rendszeres átutalási megbízások adatainak módosítására nincs lehetőség.

A Számlatulajdonos eldöntheti, hogy maga értesíti a beszedési megbízást benyújtó kedvezményezetteket és a részére ismétlődően átutalásokat teljesítőket, de ezt bízhatja az Új Pénzforgalmi Szolgáltatójára is a pontos adatok megadásával. Amennyiben az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót bízza meg az értesítési feladatok elvégzésével, úgy a Meghatalmazáson jelölnie kell ezt a rendelkezését.

 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk számlaváltás ismérveit:

Megbízások köre

A számlaváltás keretében igényelhető

Meghatározható időpontok

Értesítési kötelezettség2

Rendszeres átutalás

valamennyi

csak a kijelölt

mikortól teljesüljön az új fizetési számláról

--

Beszedési felhatalmazás

valamennyi

csak a kijelölt

mikortól teljesüljön az új fizetési számláról

Számlatulajdonos

vagy

Új Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti a Beszedőket, Átutalókat a számlaszám változásról 3;4

 

Módosítható:

 • § ateljesítés felső értékhatára (limit)
 • § aszolgáltató limit értékéről történő értesítés
 • § éérvényesség vége

Ismétlődő bejövő átutalás

valamennyi

csak a kijelölt

--

Számla megszüntetése

igen

nem

a megszüntetés időpontja1

ha nem hajtható végre, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató tájékoztatja a Számlatulajdonost

Számlaegyenleg átutalása

igen

nem

az átutalás időpontja1

--

1            Nem lehet korábbi, mint a számlaváltási Meghatalmazás átvételének napját (Záradékban feltüntetett dátum) követő 13. banki munkanap.

2       Ha a számlaváltás nem hajtható végre, ezt az információt az Új Pénzforgalmi Szolgáltató megkapja a Korábbitól, melyről az Új Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti az Ügyfelet.

3       Amennyiben az Új Pénzfogalmi Szolgáltató nem rendelkezik az ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy a beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, a Korábbi Pénzfogalmi Szolgáltatóhoz, illetve a Számlatulajdonoshoz fordul a hiányzó adatok megadása céljából.

4       Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos igényli, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató elküldi a megbízások adatait a Számlatulajdonosnak.

 

  A Meghatalmazásban rendelkezhet úgy a Számlatulajdonos, hogy valamennyi rendszeres átutalásának, beszedési felhatalmazásának, ismétlődő bejövő átutalásainak átirányítása esetén a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a fizetési számláját szüntesse meg. A Pénzforgalmi/Lakossági Keretszerződés (Számlaszerződés) megszüntetésére a Számlatulajdonos által megjelölt időpontban csak akkor van lehetőség, ha a jogszabályban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatójával kötött Keretszerződése felmondási időt nem tartalmaz. Ha a Keretszerződés felmondási időt tartalmaz, a feltételek teljesülése esetén is, a Számlatulajdonos által megjelölt időpont a felmondási idő kezdete lesz, és a fizetési számla a felmondási idő leteltével szűnik meg.

A számlaváltás keretében - számlamegszüntetési igény esetén -, lehetőség van a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számla egyenlegének átutalására.

 1. 4.         Mit kell Önnek tennie a számlaváltás kezdeményezéséhez?

Ha a számlaváltás mellett dönt, segítségére lehet az egyes Pénzforgalmi Szolgáltatók díjtáblázatainak összehasonlítása az MNB honlapján, a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp oldalon. Ha kiválasztotta az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, a folyamat elindításához keresse fel az Új Pénzforgalmi Szolgáltató egyik bankfiókját, és vigye magával érvényes személyazonosító okmányait, valamint az áthelyezendő megbízások adatait. A Számlatulajdonos által meghatározható adatok körét a Számlaváltási Meghatalmazás és mellékletei tartalmazzák.

 

 

 1. 5.         Melyek a számlaváltás lépései, az ehhez szükséges adatok, a vállalt határidők?

1. lépés

T

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T nap:                         Számlaváltási igény benyújtásának napja

 

A számlaváltás a Meghatalmazás nyomtatvány és mellékleteinek kitöltésével kezdeményezhető az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál, ahol megnyitásra kerül a Számlatulajdonos számára az új fizetési számla, amennyiben azzal még nem rendelkezik.

Amennyiben a fizetési számlának két tulajdonosa van, a számlaváltási igényt csak együtt kezdeményezhetik.

A Számlatulajdonos a személyes adatainak megadása mellett, jelen tájékoztató 3. pontjában összefoglaltakról rendelkezhet a Meghatalmazásban.

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos úgy rendelkezik, hogy az ismétlődő átutalók és / vagy a beszedők értesítését a számlaszám változásról maga vállalja, a Meghatalmazás benyújtásakor az Új Pénzforgalmi Szolgáltató az értesítéshez szükséges levélmintát a rendelkezésére bocsátja.

             2. lépés

T

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T+2. munkanapig elvégzett feladatok: A számlaváltási igény továbbításra kerüla Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató számára

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlatulajdonos Meghatalmazásban foglalt kéréseit annak kézhezvételét követő banki munkanaptól számított 2 banki munkanapon belül továbbítja a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

3. lépés

T

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T+3. munkanaptól a T+7. munkanapig elvégzett feladatok:

Számlatulajdonos által a Meghatalmazásban rögzített megbízások adatai átadásra kerülnek az Új Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

A számlaváltási igény átvételét követően a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Meghatalmazás alapján ellenőrzi, hogy az Ügyfél beazonosítható-e, helyesek-e a megadott adatok, illetve jogosult-e az Ügyfél a számlaváltási igény benyújtására. Amennyiben a számlaváltási igény nem hajtható végre, erről a számlaváltási igény befogadását követő 5 banki munkanapon belül a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót.

A Számlaváltási kérelem elutasításának leggyakoribb okai lehetnek:

 • A Meghatalmazáson rögzített személyes adatok nincsenek vagy nem egyeznek meg a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató rendszerében rögzített adatokkal;
 • A számlaszám hibás vagy nem létezik;
 • Ügyfél aláírása nem egyezik meg a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál rögzített aláírás mintával;
 • Két tulajdonosú fizetési számla esetén a Meghatalmazást a Számlatulajdonosok nem közösen nyújtották be.

A számlaváltás elutasításáról az Új Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti a Számlatulajdonost.

Amennyiben feldolgozható a számlaváltási Meghatalmazás, úgy a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató átadja az Ügyfél Meghatalmazásában foglalt megbízások adatait az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónak.

Ha a Meghatalmazásban a Számlatulajdonos ezt igényelte, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató elküldi az átirányított megbízások adatait a részére is.

4. lépés

T

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T+8. munkanaptól T+12. munkanapig elvégzett feladatok:

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a kapott megbízások adatait az átvételt követő 5 munkanapon belül rögzíti úgy, hogy a rendszeres átutalási megbízások a Számlatulajdonos által megjelölt időponttól teljesüljenek, illetve megteszi az előkészületeket a beszedések Számlatulajdonos által megjelölt naptól való teljesítésére.

Amennyiben a Számlatulajdonos a Meghatalmazásban ezt igényelte, elektronikus úton értesíti a beszedési felhatalmazás(ok) Kedvezményezettjét az új számlaszámról, és megjelöli azt a napot, amelytől kezdődően a beszedési megbízásokat az új fizetési számla terhére teljesíthetők.

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlatulajdonos Meghatalmazásban adott rendelkezése alapján az ismétlődő átutalások kezdeményezőit számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójukon keresztül értesíti az új számlaszámról. Amennyiben az Új Pénzforgalmi Szolgáltató nem rendelkezik az ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy a beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz, illetve a Számlatulajdonoshoz fordul a hiányzó adatok megadása céljából.

 

T

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a Számlatulajdonos a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számlája megszüntetését is kéri, annak általa meghatározott időpontja: a Meghatalmazás Új Pénzforgalmi Szolgáltató által történt átvételét követő 13. banki munkanap.

 1. 6.         Mikor szűnik meg a számlaváltás keretében érintett fizetési számla?

Ha a Számlatulajdonos a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatótól valamennyi megbízását áthelyezi, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számla megszüntetése is kérhető a számlaváltási eljárás során.

A Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlaváltási Meghatalmazásban foglalt megbízás esetén a fizetési számlát a Meghatalmazásban megjelölt időpontban, illetve a megjelölt időponttól számított felmondási időt követően akkor szünteti meg, ha mindkét szerződő fél (Számlatulajdonos, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató) eleget tett a vonatkozó Keretszerződésben a számlamegszüntetéssel kapcsolatosan előírt kötelezettségeinek, valamint a számla pozitív egyenlege átutalásra került az Új Pénzforgalmi Szolgáltató részére.

Abban az esetben, ha a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a fizetési számla megszüntetést nem tudja teljesíteni, erről értesíti a Számlatulajdonost.

 1. 7.          A Meghatalmazás visszavonásának lehetősége

T

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T+7 munkanapig:      A Meghatalmazás visszavonása az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál.

A Számlatulajdonos visszavonási igényét az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál jelezheti írásban legfeljebb a Meghatalmazás átvételét követő 7. munkanapig, de legkésőbb a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató elfogadó válaszüzenetének az Új Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig. A számlaváltási szándék visszavonásáról az Új Pénzforgalmi Szolgáltató tájékoztatja a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatót.

 1. 8.         Melyek a számlaváltás költségei?

A számlaváltási eljárásért az Örkényi Takarékszövetkezet nem számít fel díjat, de az új fizetési számla megnyitása már a vonatkozó Keretszerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező aktuális Hirdetményben rögzített feltételek szerint történik.

 

 

 1. 9.         Mit tehet az Ügyfél a számlaváltási eljárással kapcsolatos jogvita esetén?

Amennyiben meghiúsul vagy nem az Ügyfél kérése szerint teljesül a számlaváltási eljárás, joga van panasszal fordulni a jogszerűtlenül eljáró Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz. Ha a Pénzforgalmi Szolgáltató válasza az Ügyfél számára nem elfogadható, jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Magyar Nemzeti Bank (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok) honlapján, továbbá költségmentesen igényelhető az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségein (E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Telefon: +36-40-203-776; Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).

Pénzügyi Békéltető Testület eljárásáról, igénybevételének lehetőségéről és módjáról részletes információk találhatók a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (http://www.mnb.hu/bekeltetes).

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért:

 • hívja az Örkényi Takarékszövetkezet telefonszámon,
 • keresse fel az Örkényi Takarékszövetkezet honlapot, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóknak szóló honlapját, a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/navigator-fuzetekoldalon.

Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segítségére lehettünk a számlaváltási eljárás részletes megismerésében!

2016. november 25.

                                                                                  Örkényi Takarékszövetkezet