Állampapírok

Az állampapír az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Állampapír vásárlásával tulajdonképpen az államnak adunk kölcsönt, előre meghatározott kamatra és előre meghatározott időre. Ez utóbbi - azaz az állampapír futamideje - alapján megkülönböztetünk kincstárjegyet (1 éves vagy annál rövidebb lejáratú) és államkötvényt (1 évnél hosszabb lejáratú), melynek alapcímlete 1,- Ft, 1.000,- Ft és 10.000,- Ft lehet.

A kincstárjegy már rövidtávon is biztonságos befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával. A kamatozó kincstárjegy névre szóló, egy (KKJ), illetve féléves (FKJ) futamidejű, fix kamatozású dematerializált állampapír. A lejáratkor az állam garanciát vállal mind a tőkére, mind a kamatra. A kamatozó kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Az államkötvény középtávon is biztonságos befektetés, fix, vagy változó kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával. Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK): 3 és 5 éves futamidővel bocsátják ki. Változó kamatozású állampapír, a kapott kamat egy kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze.
Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK): 4, 6 és 10 éves futamidőre bocsátják ki, a PMÁK-hoz hasonlóan ez is változó kamatozású.