Befektetési jegyek

A befektetési jegy a törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel az alapkezelő által sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve kötelezi magát, hogy azt a befektetési jegy tulajdonosa érdekében befektetési alap kialakítására, illetve az abban történő elhelyezésre fordítja, és az így létrehozott alapot a befektetők általános megbízásából kezeli.

A befektetési jegy részesedést testesít meg. Tulajdonosa korlátozott tulajdonosi jogokat szerez, ui. kizárólag hozamra és likvidációs ellenértékre jogosult, az alap működésébe nem szólhat bele. A befektetési jegy tulajdonosok a befektetési alap tőkéjének tulajdonosai, akik ebből befektetési jegyeik értékének az alap értékéhez - a hozam felosztásakori nettó eszközértékhez - viszonyított arányában részesednek. A befektető hozama tehát az alap befektetéseinek sikerességétől függ.

Befektetési jegyet kizárólag befektetési alapkezelő társaság bocsáthat ki, nyilvános, vagy zárt jegyzés útján. Előbbi esetben az alapkezelőnek megfelelő tájékoztatót kell közzétennie.

Alapkezelői tevékenység meghatározott engedély alapján végezhető. Tevékenysége korlátozott, viszont több befektetési alapot is létrehozhat.