Hirdetmény a megszűnt tagsági jogviszonyokhoz kapcsolódó elszámolás lebonyolításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az alábbi elszámolásról tájékoztatjuk mindazon ügyfeleinket, akik tagsági jogviszonnyal is rendelkeztek az Örkényi Takarékszövetkezetnél, de a 2016 februárjában a tagság által elhatározott és elfogadott részjegy névérték-felemelés keretében a tagsági jogviszonyuk a kiegészítési kötelezettség elmulasztása miatt megszűnt:

 

2016 februárjában az Örkényi Takarékszövetkezet részközgyűlésein a Takarékszövetkezet tagsága döntést hozott arról, hogy az alaprészjegy névértékét 3.000,-Ft összegről 10.000,-Ft összegre felemelik és ehhez kapcsolódóan az Alapszabályt módosítják.  A részközgyűlési döntés az Örkényi Takarékszövetkezet valamennyi tagját arra kötelezte, hogy egészítse ki a részjegye névértékét 10000-rel osztható összegűre, a különbözetnek a Takarékszövetkezet kirendeltségein történő befizetésével.

A részközgyűlési döntésekben a kiegészítési kötelezettség teljesítésére kitűzött 60 napos határidő 2016.05.09. napján lejárt, így a kiegészítés elmulasztásával a mulasztó tag tagsági jogviszonya a határidő elteltével, 2016.05.09. napját követően automatikusan, a törvény erejénél fogva, az Alapszabály 7.7. pont f) alpontja értelmében megszűnt.

A tagsági jogviszony megszűnése elszámolási kötelezettséget keletkeztet a Takarékszövetkezet oldalán. A tagsági jogviszony fenti okból történő megszűnésekor a Takarékszövetkezet tagját, illetve örökösét (jogutódát), a részjegy névértéke illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. A részjegy névértékének az elszámolására a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a tagsági jogviszony megszűnését követő évben, a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó Küldöttgyűlést követő MNB-engedélyezés után kerül sor.

Tájékoztatjuk mindazon T. Ügyfeleinket, akik az elszámolásban érintettek, hogy a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-I-129/2017. számú határozatával jóváhagyta a 2016-ban megszűnt tagsági jogviszonyokhoz kapcsolódó részjegyeknek a 2016. évi mérlegbeszámolót elfogadó Küldöttgyűlésre beterjesztett jegyzett tőkéből történő kifizetését.

A fentiek értelmében megnyílt az út az anyagi elszámolásra, így a tagsági viszonya megszűnéséből eredően a részjegye névértékét - és amennyiben van, a fel nem vett részesedését - a volt tag, illetve örököse (jogutódja) kirendeltségünk pénztárában felveheti.

 

Kérjük az érintett T. Ügyfeleinket, hogy a kifizetéshez szíveskedjenek magukkal hozni a személyi igazolványukat és az adókártyájukat.

 

Felhívjuk az érintett T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a részjegy-névérték összegének felvételéhez szükséges a részjegyokmány bemutatása és visszaszolgáltatása, azaz a tagsági viszony megszűnéséhez kapcsolódóan a meglévő részjegyokmányt vissza kell szolgáltatni a Takarékszövetkezet részére.

 

Örkény, 2017. július 31.

 

 

 

                                                                                       Örkényi Takarékszövetkezet