'Iratkozz fel a hírlevélre!' - játékszabályzat

Örkényi Takarékszövetkezet

'Iratkozz fel a hírlevélre!' - játékszabályzat

 

 

 1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik az Örkényi Takarékszövetkezet (továbbiakban: TKSZ) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/OrkenyiTKSZ Facebook oldalon futó, a TKSZ hírlevelére történő feliratkozásra meghirdetett nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

 

 2. A játékban részt vevő személyek

- A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

- Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

- Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

- A Játékban az Örkényi Takarékszövetkezet dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

- A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

- Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:

A Játék 2017. 02. hónap 06. nap 18:00 perctől 2017. 02. hónap 28. nap 14:00 percig tart.

A Játék menete: azok között, akik a https://www.facebook.com/OrkenyiTKSZ címen elérhető honlapon, az Örkényi Takarékszövetkezet honlapján keresztül feliratkoznak az Örkényi Takarékszövetkezet hírlevelére, 2016. március 1-jén 14 órakor kisorsolunk 1 fő részére egy 20.000,-Ft összegű ajándékutalványt, amelyet az Újhartyáni Music Bowling által nyújtott bármilyen szolgáltatásra fel lehet használni (fitness-, bowling-, wellness-szolgáltatás, ételfogyasztás).

Az ajándékutalvány kizárólag az Újhartyáni Music Bowling szolgáltatónál használható fel, amelynek pontos elérhetőségét az alábbiakban adjuk meg:

 

Kondi-Fitt Szépségpark és Music Bowling

- Bowling

06 30 866 1420

2367 Újhartyán, Hunyadi János utca 30.

- Fitness

06 29 372 424 / 06 30 596 2413

2367 Újhartyán, Pipacs út 35.

 

Nyitva tartás:

- Bowling

H-Cs: 11:30-23h

Péntek, Szombat: 11:30-01h

Vasárnap: 11:30-23h


- Fitness

H-P: 08-22h

Szombat: 09-18h

Vasárnap: ZÁRVA

 

A TKSZ a 2017.02.28. napján 14 óra 10 perckor lekért lista alapján, vagyis azon hírlevélre feliratkozottak közül sorsolja ki a nyertest, akik 2017.02.28. napján 14 órakor is szerepelnek a hírlevél-igénylők érvényes listáján. Amennyiben tehát valaki 2017.02.10-én iratkozott fel a TKSZ hírlevelére és 16-án leiratkozott, akkor kizárja magát a játékból.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.

 

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel Facebook komment és komment válasz formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel a sorsolást követő 14 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a TKSZ kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A TKSZ a nyertes nevét megjeleníti a TKSZ Facebook oldalán:

https://www.facebook.com/OrkenyiTKSZ

 

6. Nyeremények kézbesítése

A nyertes a nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett takarékszövetkezeti kirendeltségen vagy a TKSZ örkényi központjában (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A) tudja átvenni nyitvatartási időben, személyazonosságának igazolásával, amelyet fényképes igazolvánnyal tehet meg. A nyertesnek a TKSZ-től kapott hivatalos értesítés után 15 munkanapja van átvenni a nyereményt.

 

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a TKSZ-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A TKSZ felelőssége

A TKSZ kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám, fényképes igazolvány azonosítója), a TKSZ a nyeremény átadása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a TKSZ (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremény átadása céljából felhasználja. A Játékos személyes adatait a TKSZ kizárólag a Játékossal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremény sikeres átadása után törli.

- Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

- Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a TKSZ tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

8.2. A Játék résztvevőinek adatait a TKSZ a 8. 1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt (például egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékos több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja).

 

 Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a TKSZ fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A TKSZ fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem végzi, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a TKSZ számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

 

 

Örkényi Takarékszövetkezet

Örkény, 2017.02.06.