Jogi nyilatkozat

Az Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban: TKSZ) honlapjának vagy bármely oldalának megtekintésével Ön elfogadja a TKSZ által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

A TKSZ weboldalai, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése, struktúrája szerzői jogvédelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása (különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása) a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a TKSZ előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ugyanis bár a TKSZ minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak. Ezért a TKSZ semmilyen felelősséget nem vállal az információk időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A TKSZ által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a kirendeltségeinkben közzétett mindenkori Általános Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

A felelősség kizárása

A TKSZ nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek:

  • a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából,
  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból,
  • információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy az adatátviteli út más hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A TKSZ nem vállal felelősséget olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a TKSZ honlapjáról linkelés segítségével elérhetőek.

Személyes adatok védelme

A TKSZ bármely, a weboldalainak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a TKSZ-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a TKSZ - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. /Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés./

A TKSZ az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezeli.

A TKSZ kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.