Számlavezetés

Lakossági bankszámla - lehetővé teszi, pénzforgalmának kényelmes és gyors intézését.
A számlára érkező bevételeiből (fizetés, családi pótlék, stb.) csoportos beszedési megbízással havonta indíthatóak számlái, közüzemi díjai, hitel törlesztése anélkül, hogy Önnek minden hónapban újra és újra sorba kellene állnia az összegyűjtött csekkekkel. A számlára érkező pénze látra szólóan (lekötés nélkül) is kamatozik, amelyet havonta jóváírunk a bankszámlán.
 
 
Takarékszövetkezetünknél nyitható számlatipusok:
  • lakossági folyószámla
  • lakossági devizaszámla (CHF, EUR, USD)

 

A betétszámla megnyitásához kérjük, hozza magával:
 
  • személyazonosságot igazoló fényképes okmányát ( személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány)
  • lakcímkártyáját
  • adóazonosító jelét
  • 1000,- Ft-ot, amely az Ön induló tőkéje a számlán.
A megnyitott bankszámlán a tulajdonos, ill. a meghatalmazott/ak/ rendelkezhet/nek/. Az aláírás bejelentőn fel nem tüntetett személyek /pl. családtagok/ nem rendelkezhetnek, és felvilágosítást sem kaphatnak a számláról. A bankszámláról az Ügyfél megbízása alapján bármilyen rendszeres vagy eseti fizetési kötelezettséget teljesítünk.
 
 
A megbízások teljesítéséhez szükséges:
  • közüzemi számláknál egy új vagy régebbi példány bemutatása,
  • a biztosításnál a kötvényszám és a mindenkori fizetendő összeg,
  • kölcsöntörlesztésnél kölcsönszám, összeg, a jóváírandó pénzintézet neve és számlaszáma.