Tisztelt Tagságunk!

Tisztelt Tagságunk!

 

Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján a megtartott részközgyűlések után - tájékoztatási kötelezettségünknek ezen csatornán is eleget téve - tagjainkat az alábbi közleményben is tájékoztatni kívánjuk az Örkényi Takarékszövetkezet részközgyűlései által 2016. februárjában meghozott határozatokról:

 

Az Örkényi Takarékszövetkezet összesen 15 részközgyűlési körzetében részközgyűléseket tartott 2016. február 16-26. között, a határozatképesnek minősült, másodszor megismételt részközgyűléseken leadott szavazatok összesítésére és annak alapján a részközgyűlési döntések megállapítására a 2016. március 10-i Igazgatósági ülésen került sor. Az Igazgatóság az alábbi szövegezéssel hozta meg a részközgyűlés döntéseit összefoglaló határozatait:

 

1.)    32/2016. számú Igazgatósági határozat:

A részközgyűlések egyhangúlag elfogadták az Örkényi Takarékszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

2.)    33/2016. számú Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a részközgyűléseken leadott szavazatok alapján megállapította, hogy a részközgyűlések  egyhangúlag elfogadták, hogy az alaprészjegy névértéke 3000 Ft-ról 10000 Ft-ra kerüljön felemelésre, ezzel együtt az Alapszabály 8.1.2. pontja a következők szerint módosuljon: &#8222A tag belépésekor legalább egy részjegyet köteles jegyezni és befizetni. A részjegy névértéke nem haladhatja meg a 10.000 Ft, azaz Tízezer forintot. Egy részjegy összege 10.000 Ft (azaz Tízezer) forint. A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet.”

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagságunkat, hogy a névérték felemeléséről szóló részközgyűlési döntés az Örkényi Takarékszövetkezet valamennyi tagját arra kötelezi, hogy egészítse ki a részjegye névértékét 10000-rel osztható összegűre, a különbözetnek a Takarékszövetkezet kirendeltségein történő befizetésével! A kiegészítési kötelezettség teljesítésére a Takarékszövetkezet a részközgyűlések szavazatait összesítő ülés megtartásától, és annak eredményeként a névérték-felemelésről szóló döntés megszületésétől számított 60 napos határidőt tűzött ki, amely 2016. május 9-én jár le! A kiegészítési kötelezettség értelemszerűen nem terheli azokat, akik 10 vagy ennek többszörösét kitevő darabszámú alaprészjeggyel rendelkeznek, vagyis akiknek a részjegy állománya jelenleg is 3000-rel és 10000-rel egyaránt osztható.

 

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy amennyiben a kijelölt határidő lejártáig, azaz 2016.05.09. napjáig a tag a névérték-kiegészítési kötelezettségnek nem tesz eleget, az a tagsági jogviszonya megszűnését fogja eredményezni, a Takarékszövetkezet hatályos Alapszabályának 7.7. pont f) alpontja értelmében (amely összhangban áll az új Polgári Törvénykönyv 3:358. § b) pontjával):

&#8222A tagsági jogviszony megszűnik, ha:

 ...................

f)        ha a tag részjegyét az alapszabályban megállapított összegre az ott meghatározott időpontig nem egészíti ki.”

 

Az Örkényi Takarékszövetkezet módosított, egységes szövegezésű Alapszabálya 2016. március 10. napjától hatályos. A Takarékszövetkezet a fenti részközgyűlési döntésekről, az alaprészjegy névértékének felemeléséről valamennyi tagját levélben is kiértesítette a tagok általa ismert lakcímére küldött postai küldeményben.

 

A módosított Alapszabály az Örkényi Takarékszövetkezet honlapján megtalálható: alapszabály március 10-től

 

Tisztelettel:

 

Örkényi Takarékszövetkezet Igazgatósága